De wereld verandert sneller dan u denkt.

Tegenstanders, risico’s en dreigingen ook! Het vereist inspanningen en aandacht om uw bedrijf, eigendommen en medewerkers te beschermen tegen kwaadwillenden en ongewenste situaties.

We kennen allemaal die sluimerende gedachte of er misschien toch nog kwetsbaarheden zijn waardoor er onnodige risico’s worden gelopen met alle nadelige gevolgen van dien.

Om te ontdekken welke ongewenste situaties opponenten kunnen veroorzaken dient u zich te verplaatsen in zijn of haar gedachtewereld.

Hoe werkt Red Teaming?

Red Teams zijn ontstaan vanuit de Koude Oorlog en in het leven geroepen om te denken, te handelen en zich te gedragen precies zoals een potentiële tegenstander dat ook zou doen. Het Red Team kan bijvoorbeeld een aanval op een doel simuleren om te kijken wat de respons is. Lukt de aanval van het Red Team dan worden hier lessen uit geleerd. Nieuwe maatregelen kunnen dan worden geïmplementeerd om toekomstige aanvallen succesvol te voorkomen.

Het regelmatig organiseren van Red Teaming oefeningen draagt bij tot het creëren van een beter beveiligingsbewustzijn (security awareness).

Bij Red Teaming worden vaak cyberaanvallen en aanvallen op de fysieke maatregelen gesimuleerd. Ook het toetsen en beoordelen van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers gaat een steeds belangrijkere rol spelen bij Red Teaming oefeningen. De mens blijft nu eenmaal de zwakste schakel.

Red Teaming oefeningen kunnen een bijdrage leveren aan de bescherming van uw (bedrijfs)eigendommen en het voorkomen van ongewenste situaties. Als het erop aankomt bent u beter voorbereid.

Red Teaming: herken de zwakke schakels

Red Teaming is een methodiek die ontwikkeld is door het Amerikaanse ministerie van Defensie tijdens de Koude Oorlog. Het is een manier om naar bestaande structuren, methodes en systemen te kijken en ze te toetsen vanuit het perspectief van de tegenstander. Met Red Teaming wijzen wij u op de zwakke schakels in uw beveiligingsmaatregelen!

Praktische informatie

Red Teaming is altijd maatwerk. Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek. Wij helpen u graag verder.